PHẠM LÊ PHONG 361      4/71 TQLC      4/71 CỦA TÔI-ĐĐ/C CỦA TÔI      TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG

LÊ HỮU LƯỢNG 362      LÂM VĂN DIỆP 363      DELO TẠ VĂN ĐỨC      CHIẾN TRẬN B̀NH SƠN

THỊ XĂ AN-LỘC      TẢN MẠN DAKSONG

 

Chuyện Tiểu Đoàn 1 "Quái Điểu" TQLC - Bao Bất Đồng

Trích trong Chiến Sử Quân Lực Viêt Nam Cộng Ḥa  - http://chiensu.blogspot.com

Có đoạn viết về Đồng Môn Lâm Văn Diệp 363

       Hôm trước, nhân nhớ tới Phan Nhật Nam, nhân đọc lại Mùa Hè Đỏ Lửa, Bao Bất Đồng bỗng thấy hào khí bốc ngất trời, bỗng thấy muốn rút đao ra khỏi vỏ. Bèn nhất bộ nhất bái đến pḥng mạch bác sĩ Trần Xuân Dũng, người mà ngày xưa cũng đă có một thời đi lính. Lính thứ thiệt, lính tay tổ, lính mũ xanh, lính Thủy Quân Lục Chiến, c̣n tục gọi là... "Lính Thủy Đánh Bộ"
Trần Xuân Dũng, xuân xanh nay tuy mới được... 57, nhan sắc giờ tuy không lấy ǵ hoa nhường nguyệt thẹn, bộ vó từ bé chí lớn tuy chẳng to bằng ông hộ pháp, nhưng năm 1965 chàng đă bợ nhẹ cái bằng bác sĩ y khoa tại Sàig̣n, năm 1966 đă là quan tu bíp của Tiểu-Đoàn 6 Ḱnh Ngư, năm 1968 đă là Đại-Úy Y Sĩ Trưởng Lữ-Đoàn Thủy Quân Lục Chiến.
     Kẻ mà một thuở đă cầm gươm theo Trung-Tá Tôn Thất Soạn đánh vỡ mặt kẻ thù năm Mậu Thân. Kẻ đă từng cỡi ngựa theo Đại-Tá Tư Lệnh Phó binh chủng Nguyễn Thành Trí luận kiếm hoa sơn khắp 4 vùng chiến thuật. Kẻ đă được đặc cách thăng cấp hai lần ngoài mặt trận, đă được bầu là chiến sĩ xuất sắc, đă được ân thưởng Anh Dũng Bội Tinh, đă được gắn cho cái lon Thiếu-Tá. Thế nên sau ngày 30 tháng 4, nước CHXHCNVN đă ưu ái kính tặng cho người... nhiều năm tù cải tạo.
     Vừa giáp mặt, quan tu bíp đă cười nhạt :
- Thiện tai, thiện taị.. Bao thí chủ đă từ lâu rửa tay gác kiếm, nay bỗng dở chứng mà giáng lâm tệ xá, chắc hẳn là muốn cùng ta chơi một trận xả láng để phân tài cao thấp ?
- Không phải vậy đâu là không phải vậy đâu. Đánh đấm với ai chớ cho kẹo tại hạ cũng cóc dám đánh nhau với Thủy Quân Lục Chiến. Hôm nay chắp tay đến nhà quan, trước là xin có một sự thắc mắc, sau là rửa lỗ tai nghe luận chuyện anh hùng.
- Thắc mắc ? Thắc mắc cái chi chi ?
- Như là, phàm... đă là sĩ quan của binh chủng TQLC, th́ ai nấy nếu không râu hùm hàm én th́ cũng cao lớn bệ vệ, cớ sao ông lại mảnh dẻ thư sinh, lại mày râu nhẵn nhụi như vậy ?
     Quan tu bíp đáp:
- Xét về râụ Giờ ta không để, thứ nhất là v́ thời cuộc, thứ nh́ là v́ soi vào gương, 12 con giáp thấy ḿnh chẳng giống con nào cả. Nhưng hơn 30 năm trước, lúc mới vào lính ṭ te, ta cũng có râu, dù chỉ là râu mép, diễn nôm là râu riạ
     Bao mỗ lại thắc mắc :
- Nhưng thời đó, nghe nói lính tráng muốn để râu, dù chỉ là thứ râu ria, cũng phải có giấy phép của cấp trên ?
- Đúng, diễn nghĩa là phải có... licence để râu !
- Vậy ai cấp licence cho ông ?
- Trung-Tướng Lê Nguyên Khang !
- Tướng Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến ?
- Phải ! Nguyên hồi đó mới về Tiểu-Đoàn 4, v́ là lính mới nên cóc biết sợ trời đất là ǵ. Thấy có người để ria, ta cũng để. Quan Thiếu-tá Tiểu - Đoàn-Trưởng Nguyễn Thành Trí thấy cũng ngứa mắt lắm nhưng chưa kịp dạy dỗ thằng em th́ một hôm Tướng Lê Nguyên Khang xuống thăm đơn vị.
- Nguy tai... nguy tai.
- Phải nói là... bỏ mẹ ! Tiểu-Đoàn tập trung ở giưă sân cờ. Ta lẩn ở hàng thứ nh́ để dấu "bộ ria vô phép". Nhưng ông Tướng đang hăng hái duyệt hàng quân, tới chổ ta, ông bỗng đứng lại rồi đi ṿng vào.
- Hết ư ! Hết ư.
- Phải nói là hết hồn ! Ta vừa run lập cập vừa dơ tay chào. Nào ngờ, ông Tướng vừa tḥ tay ra bắt tay ta, vừa nói với Thiếu-Tá Trí một câu đáng đi vào lịch sử... "Bác sĩ của Tiểu-Đoàn ḿnh để bộ ria coi cũng hách lắm" !
- Và thế là câu nói lịch sử ấy trở thành cái giấy phép ?
- Đúng là cái giấy phép có một không hai, là cái licence đáng đồng tiền bát gạo.
     Quan tu bíp lại luận :
- C̣n xét về cái thân, không phải ai là lính TQLC đều to lớn kềnh càng. Tỷ như xếp lớn của ta là Trung-Tá Chiến-Đoàn-Trưởng Chiến-Đoàn A Hoàng Tích Thông, kẻ đă đánh một trận vỡ trời năm Mậu Thân ở Huế, người đă lập đầu cầu cho Tiểu- Đoàn 1 Quái-Điểu kéo cờ trên đỉnh Phú Văn Lâụ Đấng vơ công cao siêu đến thế mà đem lên bàn cân thời trọng lượng chưa tới 45 kí lô. - Đáng nể ! Đáng nể !
     Quan tu bíp bỗng hỏi :
- Đố bạn chớ trong binh chủng TQLC, đấng nào vừa có bộ râu oai phong lẫm liệt, vừa có bộ vó anh dũng gồ ghề ?
     Bao Bất Đồng đáp :
- Là Đường Sơn Đại Huynh Trung Tướng Lê Nguyên Khang!
     Quan tu bíp lắc đầu :
- Tướng Khang là sư phụ, đem sư phụ ra mà đố vui để học sợ mang tội bất kính.
- Là Thủ Lănh đại ca Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân.
- Tướng Lân là Tư Lệnh. Đem ông Tư Lệnh ra mà giỡn mặt sợ mang tiếng khi quân.
     Bao mỗ xin thua, quan tu bíp đáp :
- Là... Trung-tá Nguyễn Đăng Ḥa !
- Ḥa râu ?
- Đích thị ! Đây là một trong những tay tổ của binh chủng, một trong những tay hảo hán của QLVNCH, mà tư cách, mà vơ công, mà đởm lược đều khiến cho tại hạ đây phải tâm phục, khẩu phục.
     Quan tu bíp kể :
- Trong cuộc chiến tự vệ vừa qua, Quân Lực ta đă sản sinh ra hàng ngàn những tay hào kiệt. Người lính mũ xanh Nguyễn Đăng Ḥa là một trong những trang hào kiệt đó. Bởi anh mặc áo kaki từ thuở 12 tuổi.
- Thiếu sinh quân ?
- Phải, bởi anh sống cả đời trong quân ngũ, bởi anh sống cả tuổi lính cho chiến trường, bởi tất cả những lon lá đều được đặc cách ngoài mặt trận, bởi trước ngực đều có đủ mọi loại huy chương. Nào là một đệ ngũ đẳng và một đệ tứ đẳng Bảo Quốc huân chương, nào là 12 Anh Dũng bội tinh với nhành dương liễu, rồi 5 Anh Dũng bội tinh với ngôi sao vàng, 3 Anh Dũng bội tinh với ngôi sao bạc, 2 Anh Dũng bội tinh với ngôi sao đồng, 3 Chiến Thương bội tinh, nào là bằng tưởng lục và nhất là Anh Dũng bội tinh của chính phủ Hoa Kỳ.
- Hách thật !
- Hách là cái chắc. Sinh năm 1938 tại Phan Rang, gia nhập trường Thiếu Sinh Quân lúc 12 tuổi. Tốt nghiệp khóa 2 Sĩ Quan Đặc Biệt Nha Trang. Năm 1961 t́nh nguyện vào TQLC. Anh chiến đấu trong khắp các đơn vị, từ Tiểu-Đoàn 5 đến Tiểu-Đoàn 4, từ Chiến-Đoàn B đến Lữ-Đoàn 147, mà cao điểm là lúc anh làm Tiểu-Đoàn-Trưởng Tiểu-Đoàn 1 "Ó Biển". Ở đâu Ḥa cũng chơi đẹp, ở đâu Ḥa cũng dấy động được gươm đaọ
- Xuất sắc ! Xuất sắc !
- Phải nói là number one, là số một, là thứ vàng ṛng. Năm Mùa Hè Đỏ Lửa, Ḥa dẫn 700 Quái Điểu nhẩy trực thăng xuống đầu địch tái chiếm quận Triệu Phong, Quảng Trị. Đây là một trận đánh để đời, một trận đánh đáng đồng tiền, một trận đánh hách nhất trong quân sử, một trận đánh mà cho tới hôm nay, các bô lăo tại thôn Gia Đẳng quận Triệu Phong, trong những lúc trà dư tửu hậu, vẫn thường th́ thầm kể cho con cháu nghe về câu chuyện thần kỳ của những chàng hiệp sĩ mũ xanh từ... trên trời rơi xuống.
     Quan tu bíp kể tiếp :
- Dứt điểm xong hậu cần địch, Ḥa dẫn Quái Điểu đánh một cái ào vào Cổ Thành. Phối hợp với những Tiểu-Đoàn bạn, TQLC Việt Nam đă chọ.. "Cờ baỵ.. cờ baỵ.. oai hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua bằng máu". Đây là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh Đông Dương.
- Đáng phục... đáng phục...
- Nhưng hởi ơi, tới ngày 30 tháng 04, v́ vận nước, v́ đồng minh đểu, v́ ông tổng thống tồi, nên Ó Biển, nên Ḱnh Ngư, nên Quái Điểu bị bắt buộc phải găy súng. Lớp th́ tự sát, lớp th́ vào tù. Riêng Nguyễn Đăng Ḥa phải lănh cái án 13 năm nằm ấp và... con đại bàng găy cánh, và đàn Quái Điểu phải tan hàng để bay vào cơi vô cùng.
     Quan tu bíp kết luận :
- Nhưng đến hôm nay, con đại bàng đă phục sinh, và một thiểu số trong đàn Quái Điểu c̣n sống sót đă t́m lại được người anh cả. Những người đă chết th́ lưu danh thiên cổ, những người c̣n sống th́ trở thành anh hùng.
     Thôi th́ chào anh Nguyễn Đăng Ḥa, chào những con Quái Điểu của một thời xưa oanh liệt. Xin được gởi tới anh em hai câu thơ của tiền nhân...
       "Số hàng di biểu lưu thiên địa
       Nhất phiến đan tâm phó sử thơ",
 
        Nghĩa là...
                    "Đôi hàng roi dấu lưu muôn thuở
                      Một tấm ḷng son tạc sử xanh".
 
     Quan tu bíp lại kể :
- Mới đây tại Hoa Kỳ, nhân ngày đại hội của các cựu chiến binh TQLC Việt Nam, người ta thấy sự hiện diện của gần 100 vị Tướng, Tá trong Quân Lực Mỹ.
     Bao mỗ giật ḿnh đánh thót :
- Tướng tá đương quyền ?
- Phải, họ đang tại ngũ, họ đang là Chỉ huy trưởng các đại đơn vị, đang là Tư Lệnh các binh chủng, các Sư Đoàn, Quân Đoàn trong Quân Lực Mỹ. Nhưng xưa, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ là các sĩ quan cố vấn của các Tiểu-Đoàn TQLC Việt Nam.
- Cảm động quá ! Cảm động quá !
- C̣n cảm động hơn, khi một vị Tướng Hoa Kỳ khẳng định trong bài diễn văn... "Trong chiến dịch bảo táp sa mạc để giải phóng Kuwait, đa số các vị Tư Lệnh Sư Đoàn đều là cố vấn cho các đơn vị TQLC Việt Nam" và rằng... "Chúng tôi đạt được những chiến thắng thần tốc tại chiến trường Iraq hôm nay, hoàn toàn nhờ vào sự học hỏi các TQLC Việt Nam ngày trước".
- Tuyệt vời... tuyệt vời...
- Phải nói là hănh diện. Một hănh diện lớn, một hănh diện lịch sử. Đặc biệt trong ngày Đại Hội này, Nguyễn Đăng Ḥa c̣n gặp lại một người bạn thiết, các anh em trong Tiểu-Đoàn 1 Quái-Điểu c̣n gặp lại một người bạn thân. Đó là... Larry Livingston.
- Là... ai ?
- Là sĩ quan cố vấn của Tiểu-Đoàn năm 1972. Kẻ đă theo đơn vị đánh một trân kinh thiên động địa tại quận Triệu Phong tỉnh Quảng Trị. Hôm nay, Larry Livingston đă là Trung Tướng chỉ huy các Lực Lượng tác chiến tiền phương của Quân Lực Mỹ. Trước một rừng người, Tướng Livingston vừa ôm chặt lấy Ḥa, vừa nước mắt rưng rưng : "Chào Quái Điểu của tôi, chào Tiểu-Đoàn 1 TQLC của tôị Các anh em là những người lính vĩ đại". Và rằng : "Sau trận Triệu Phong, Tiểu-Đoàn 1 TQLC Việt Nam là Tiểu-Đoàn giỏi nhất trên thế giới" !
     Đặc biệt bà Larry Livingston cũng đến ôm hôn Nguyễn Đăng Ḥa. Bà vừa khóc vừa phát biểu :
- "Chồng tôi đă ca ngợi ông, đă viết về ông, đă nói nhiều với tôi về ông. Rằng nhờ ông mà chồng tôi c̣n sống được đến ngày hôm naỵ Nguyễn Đăng Ḥa ! Xin cám ơn ông. Tiểu-Đoàn 1 Quái-Điểu ! Xin cám ơn quí vị.
- Hết xẩy ! Hết xẩy !
- Trong ngày Đại Hội hôm đó, do cơ duyên, ta bỗng được nghe riêng một câu chuyện thần kỳ, một câu chuyện rất ư là... Thủy Quân Lục Chiến.
- Ai kể ?
- Một cựu Hạ sĩ I của Tiểu-Đoàn 1 Quái-Điểu. Nhân thấy anh ta đứng khóc một ḿnh, bèn hỏi. Anh đáp : "Thấy người sống hôm nay bỗng nhớ tới người chết năm nào, thấy ngày vui hôm nay bỗng nhớ tới ngày buồn năm xưa, thấy anh em xum họp bỗng nhớ tới ông thầy của hai mươi mấy năm về trước"
     Ta hỏi tới :
- Ông thầy ? Ông thầy nào ?
     Anh nghẹn ngào :
- Là... Thiếu-Úy Lâm Văn Diệp, Trung-Đội-Trưởng trung đội 1, Đại Đội 3, Tiểu-Đoàn 1 Quái Điểu Thủy Quân Lục Chiến.
     Anh chậm răi kể :
- Thiếu-úy Lâm Văn Diệp, một sĩ quan trẻ, một người lính chịu chơi. Anh thương bạn như thương thân, anh t hương thuộc cấp như thương ruột thịt., lại trọng nghĩa khí, lại can đảm có thừa. Tỷ như, một lần có người hỏi : "Thiếu uư là con trai một, sao không xin hoản dịch v́ lư do gia cảnh, sao không xin về làm văn pḥng tại Bộ TTM ? Cớ chi mà lại đâm đầu đi Thủy Quân Lục Chiến" ?
     Diệp cười ha hả : "Trượng phu nếu không được đi lính TQLC th́ thà làm lính Nghĩa Quân đứng gác cầu, c̣n hơn là phải ở nhà bú vú mẹ, c̣n hơn là phải ngồi cạo giấy đến rách đít quần". Tỷ như một lần có tiền, thấy Trung đội đang "héo", Diệp ném xấp bạc lên trên không : "Lấy đi, chia nhau ra mà xài, thằng nào không lấy là... đồ con chó" ! Tỷ như, một lần đụng trận, trung đội của anh bị một khẩu đại liên khống chế. Diệp hét : "Nó hỗn đă có tao, thằng nào giành công là... đồ con nhà mất dạy" !
Và Diệp chơi bạo tay, và Diệp đánh một cú liều, và anh một ḿnh ḅ sang tuyến địch, một tay ném lựu đạn, một tay chơi gao găm. Và anh thắng, thắng đẹp.
- Hiệp sĩ ! Hiệp sĩ !
- Đúng là hiệp sĩ, thứ hiệp sĩ thời đại. Ngày 7/11/1972, Tiểu-Đoàn 1 Quái Điểu nhẩy xuống quận Triệu Phong. Băi bốc là khu nhà thờ Hai Chuông. Có Tướng Ngô Quang Trưởng và Tướng Bùi Thế Lân đến bắt tay từng người lính, có Đại-tá Nguyễn Năng Bảo, Lữ Đoàn Trưởng 147 đến tiễn chân từng đứa con.
- Hồi hộp... hồi hộp...
- Phải, rất là hồi hộp. 32 chiếc trực thăng đổ quân, xuống tới mục tiêu th́ 29 chiếc trúng đạn. Hai chiếc rớt, một nổ tại chổ và một rơi ngoài biển. Ngay phút đầu chạm đất, tiểu đoàn đă có hơn 200 chiến sĩ... anh dũng hy sinh.
- Lạy... Chúa tôi !
- Riêng Trung đội của Thiếu úy Diệp, nhờ có số cầm tinh... con chuột, nên thay v́ nhảy xuống băi đáp, trực thăng lại thả lộn vào... bộ chỉ huy một tiểu đoàn đặc công địch. Nên thay v́ chơi nhau bằng súng, trung đội đành phải chơi bằng lưỡi lê và M26.
- Kinh thật ! Kinh thật !
- Cũng may Trung đội của Thiếu-Úy Diệp là Trung đội của... thế kỷ 21, là Trung đội gố c toàn những tay sát thủ, nên chỉ chưa đầy cái chớp mắt, các quan lớn quan bé của bộ chỉ huy đặc công Vẹm đă được mời về thăm ông bà ông vải. Rồi sau đó Trung đội xếp hàng 1, Thiếu úy Trung đội trưởng làm lính khinh binh đi đầu, Chuẩn úy Trung đội phó làm lính bắn xe tăng đi hàng thứ 2 và đơn vị mở đường máu, và đoàn quân đi trong ṿng vây của giặc. Hoàn cảnh tựa Triệu Tử Long đơn thương độc mă trong trận Đương Dương trường bản.
- Chết tươi ! Chết tươi !
- Th́ cũng tưởng là chết tươi, nhưng một phần nhờ phép lạ, một phần nhờ tài thao lược của Thiếu úy Diệp, một phần nhờ toàn là những người lính của thế kỷ 21, nên sau mười mấy ngày đêm đánh đấm tưng bừng hoa lá, Trung đội đến được bến sông Vĩnh Dinh, chi nhánh của sông Thạch hăn, bên kia sông là vùng an toàn, nơi đóng quân của Tiểu-Đoàn 2 Trâu Điên...
- Thoát rồi... thoát rồi...
- Chưa thoát, Trung đội có 46 con, lúc ấy chỉ c̣n lại 14 nhưng đui, què, sứt mẻ hết 5. Đang hè nhau đóng bè, th́ lại bị chúng nó táp-pi một cú chót. Riêng tôi bị một viên bắn xẻ ruột ! Chao ôi, lúc ấy tôi cứ ngỡ là đời ḿnh đă hai năm mươi nhưng nhờ Thiếu úy Diệp ghé vai vào cơng, và ông ấy vừa đánh vừa chạy, đánh suốt ngày, chạy suốt đêm... và cuối cùng, chúng tôi được cứu thoát. Nằm trên cáng, tôi nắm tay ông khóc ṛng : "Thiếu úy ! Cảm ơn ông đă cứu sống tôi". Ông cười : "Chúng ta cùng cảm ơn thượng đế" !
- Hào sảng quá !
- Sau này, tôi nghe kể lại, khi theo đoàn quân tái chiếm Cổ Thành Quảng trị, Thiếu úy Diệp đă vào nhà thờ La Vang cầu xin Đức Mẹ rằng : "Con là người ngoại đạo, nếu Đức Mẹ phù hộ cho con được sống sót sau trận đánh kinh khiếp sắp đến, th́ con sẽ xin vô đạo".
- Rồi sao ?
- Rồi Đức Mẹ phù hộ cho ông, rồi ông được cha tuyên úy rửa tội dưới chân tượng Thánh giá găy.
     Kể tới đây, anh Hạ sĩ I thở dài :
- Tiểu-Đoàn 1 Quái Điểu đă đánh tới giờ thứ 25 của cuộc chiến, rồi 30 tháng 4 găy súng. Rồi Nguyễn Đăng Ḥa, rồi Lâm Văn Diệp, rồi toàn bộ Sĩ quan Quái Điểu bị đày vào những ḷ cải tạo.
- Thương lắm thay ! Thương lắm thay !
- Nhưng bởi là lính của thế kỷ 21 nên Lâm Văn Diệp không chịu đầu hàng. Năm 1979 anh vượt ngục, rồi giang hồ, rồi chết. Bỏ lại người vợ hiền và đứa con trai kháu khỉnh. Cháu tên là Lâm Đăng Khoạ Ngày bố nằm xuống cháu vừa lên 8. Và cháu khóc hết nước mắt và cháu đau đớn đến tận cùng bởi ngoài mẹ, không ai thương bố bằng cháu và bởi ngoài mẹ cũng chẳng ai thương cháu bằng bố.
- Tội nghiệp quá !
- Phải, rất là tội nghiệp. Mẹ cháu, trong nổi xót xa đến cùng cực, đă đêm ngày vừa cầu xin ơn trên, vừa cầu xin ơn chồng phù hộ cho mẹ con bà. Năm năm sau ngày anh Diệp mất, bà tái giá với một cựu sĩ quan...
- Sĩ quan phe ta ?
- Là phe ta. Có chém chết bà cũng chẳng đời nào gá nghĩa với một thằng chúng nó. Trước khi tái giá, bà đă dẫn người chồng sau đến qú trước mộ Thiếu úy Diệp. Và như có một linh thiêng và như có một sự phù hộ, người cha sau thương yêu cháu Đăng Khoa chẳng kém ǵ bố ruột, và họ quấn quít với nhau không rời, và họ thương yêu nhau như chim liền cánh, như cây liền cành. Đến nổi hàng xóm có người phải bảo : "Cha con họ như có nợ nần với nhau từ kiếp trước" !
Thôi th́... xin được thắp nén hương cho Thiếu úy Lâm Văn Diệp, cho những anh hùng của Tiểu-Đoàn 1.

Bao Bất Đồng - http://chiensu.blogspot.com

Trương Phước Dĩnh 324

 Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Doangoc 341