ĐẠI ĐỘI 35

 

*Triệu Minh Tâm, Nguyễn Thế Hùng, Lê Hoàng Thu, Nguyễn Thế Đ́nh, Nguyễn Văn Tám, Lê Quang Hưng, Nguyễn Văn Thành

** Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Hữu Tân Măo, Đào Văn Oai,

Hoàng Văn Minh

*Trần Văn Khoẻ, Nguyễn Duy Ngọc, Trần Văn Sự, Phạm Văn Biên, Trần Hà Tử(Hy sinh)

**Phạm Văn Cháu, Đào Công Oai

 

____________________________________________

____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************

Đă hy sinh:

 * Mai xuân Cương ĐĐ353: ĐĐ3/TD5/16 TQLC chết trai tù Bù Gia Phúc

** Nguyễn Hoàng ĐĐ351: ĐĐ1/TD5 TQLC Chết thôn Bich La QTrị

___________________________________

 Giới thiệu Đại Đội 35

Đại đội mang con số dễ thương nhất của Tiểu- đoàn 3,
và cũng là đại đội qui tụ nhiều SVSQ tài hoa, dưới sự hướng
dẫn của các vị Sĩ Quan ưu tú.Đại -đội 35 đă đoạt được những
thành tích kỷ lục trong suốt khóa học.
Đại- đội dă tịch thu được nhiều vũ khí và máy truyền tin
trong thời gian ứng chiến tại Sài-g̣n vào tháng 4/ 1972, và đă được nhà
trường khen thưởng.
Văn nghệ và thể thao được khuyến khích đă tạo một không khí
vui sống trong Đại- đội.
Với sĩ số 216 SVSQ, Đại- đội 35 luôn hănh diện về tinh thần cao độ
của Đại- đội ḿnh.

*Nguyễn Hồng Đức, Cao Văn Cang, Mă Hiền, Nguyễn Đ́nh Hồng, Lê Hoàng Thu, Phạm Anh Hùng, Vơ Văn Ân, Phạm Minh Châu, Trần Quốc Hoàng

**Nguyễn Minh Chiếm, Đổ Minh Mô, Đổ Minh Tống, Phạm Hữu Tâm, Nguyễn Văn Thiệt, Nguyễn Thành Nam

 

Bùi văn Toàn

 

 

 

TR.Đ. 351-4

Mai Kỳ Hiệp
Vơ Trung Chánh
Đặng Chiến
Phạm Văn Nhàn
Phan Do
Nguyễn Tấn Cương
Bùi Công Sang
Phạm Văn Khánh
Bùi Văn Tạo
Phạm Nguyên Ánh
Nguyễn Xuân LợI
Trần Huỳnh Phước

 

 

Hoàng Văn Huỳnh   (352-1)
Trần Quang Phúc
Bùi Châu
Nguyễn Duy Dũng
Huỳnh Văn Sáu
Nguyễn Hoàng
(Hy sinh)
Lê G̣n
Bùi Đ́nh Cầm
Trương Quang Trạng
Lâm Vi Quới
Huỳnh Kim Phùng

Nguyễn Văn Chúc    (352-2)
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Tấn
Hoàng Phú Hoàng
Bùi Văn Đức
Lê Văn Ngọc
Nguyễn Đức Phùng
Nguyễn Đăng Dũng
Chung Bá Thọ
Nguyễn Văn Phải
Trần Văn Sáu
Vơ Văn Báu
Nguyễn Văn Đỏ

 

 

Ca Minh                   (352-3)
Lê Minh Sương
Nguyễn Hữu Rểnh
Nguyễn Xuân Dương
Lư Ngọc Thanh
La Hiển Dương
Nguyễn Văn Thiềm
Trần Quang Minh
Bùi Quang Đức
Lâm Sơn Long
Nguyễn Miển
Mai Mạnh Thước

 

Nguyễn Văn Thân        (352-4)
Phạm Công Khanh
Lê Hồng Mỹ
Phù Chí Ích
Lê Minh Châu
Phạm Khải Hoàn
Phạm Văn Biên
Nguyễn Xuân Sơn
Vọng Ly Phoi
Nguyễn Công Nhơn
Phạm Ngọc Sơn
Hoàng Trọng Mai

 

353-1

( chưa có tên)

 

 

 

 

 

 

 

353-2   ( Chưa có tên)

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hạo                          (353-3       
Đàm Văn Hồng
Nguyễn Duy Sửu
Nguyễn Thanh Sơn
Phạm Bá Tuấn
Nguyễn Thành Nhiệp
Nguyễn Tăng Minh
Phan Minh Tâm
Phạm Nguyên Hùng
Trần Ngọc Đại
Vơ Văn Sáu
Ngô Cường
Lê Văn HảI

 

Nguyễn Quốc Cẩm       (353-4)
Dương Tấn Hảo
Phạm Văn Diệu
Vơ Đức Ánh
Nguyễn Đ́nh Ba
Trần Văn Sự
Đặng Ngọc Lo
Đổ Văn Thông
NguyễnTrung
Trương Van Tốn
Phan Văn Thanh
Bùi Vinh Quang

 

 

 

Bùi Ngọc Anh                (354-1)
Nguyễn Phước Khánh
Phạm Ngọc Sơn
Vơ Kim Long
Đoàn Văn Năng
Tô Đ́nh Chính
Trương Công Đẩu
Lê Tử Lục
Nguyễn Bá Đông
Nguyễn Sĩ Trung
Từ Văn Nam


 

 

Đặng Ngọc Minh          (354-2)
Nguyễn Văn Mười
Lư Tích Yên
Nguyễn Văn Nhi
Lê Hữu Mỹ
Lương Thành Tâm
Lê Vinh
Lâm Ngọc Quan
Vọng Lư Phóc
Vơ An Ninh
Trịnh Minh Khanh

 

 

Nguyễn Minh Sinh         (354-3)
Huỳnh Việt Khương
Nguyễn Văn Giàu
Trương Văn Trung
Nguyễn Duy Quang
Đinh Công Luy
Bùi Quang Thịnh
Bùi Khắc Thạch
Vũ Ngọc Anh
Trần Ngọc Phúc

 

 

Nguyễn Đ́nh Sinh         (354-4)
Lê Mạnh Hùng
Vơ Thanh Xuân
Nguyễn Kim Lai
Nguyễn Hữu Kiểm
Trần Văn Hùng
Trần Thôi
Vũ Thành Hưng
Vĩnh Dũng
Hoàng Đăng Kha
Lê Minh Châu
Bùi Dương

Home  | Đại đội 31 | Đại đội 32 | Đại đội 33 | Đại đội 34 | Đại đội 35 | Đại đội 36 | Đại đội 37

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323