11/14/12

 Đại Đội 34


Đại Đội được chú ư nhất về tinh thần kỷ luật và sự chịu đựng dẻo dai.
với 214 SVSQ , và đă có tất cả 6 Sĩ-quan đă đến và hiện diện trong
các sinh hoạt Đại-đội.
Quân phục, quân-trang luôn gọn gàng, pḥng ốc luôn được chăm
sóc, tinh thần cộng tác luôn được khuyến khích, các SVSQ Đại-đội được
rèn luyện trong môi trường sắt thép và luôn luôn nhớ câu:
* Đại-đội 34 đi đến đâu cỏ không mọc đến đó.
* Đại-đội 34 tưới cây bằng mồ hôi ḿnh.
*T́nh đồng đội như chung rượi ngọt.

* Nghĩa anh em như chén cơm vàng

 

TRUNG ĐỘI 341

*Vơ Quang Hùng, Đinh Tấn Lộc, Huỳnh Văn Minh, Nguyễn Dung, Bùi Anh Tuấn, Vũ Văn Kiệm, Lư Văn Bane, Nguyễn Tấn Cử, Lê Quang Trinh,

** Hà Thúc Đào, Phan Chiến, Trần Hồng Điệp, Trịnh Kim Thanh, Trương Văn Lợi

 

 

 

*Lê Văn Nuôi, Quách Cao Khiêm, Lê Ngà, Trần Đức Tùng, Phạm Văn Kiệt, Đoàn Khắc Hiến, Lê Tiến Thanh, Kiều Công Thành,

** Đỗ Đức Hậu, Lê Ngọc Hiền, Nguyễn Doăn Ngọc, Hoàng Xuân Hiệp

 

____________________________________________

_____________________________________________

 

 * Trần văn Hô, Phạm gia Hoàng,Thái hưng Đức,Lê quang Dũng, Nguyễn xuân Ái, NGuyễn bá Trước.

 

 * Nguyễn xuân Lăm, Huỳnh Ngọc Thuận, Hà bổn Tinh, Cao ngoc Trí.

 

 

 

 

 

 * Nguyễn Ngọc, Nguyễn đức Liễu, Trần Đức Tuệ, Phan Phụng Tài, Trần vũ Thịnh, Bùi công B́nh, Đoàn quốc Hùng, Nguyễn doăn Ngọc, Nguyễn văn Vân.

 

 * Nguyễn Hùng Ngọc, Nguyễn văn Trừ, Khưu văn Khoa, Lê ngọc Hiền.

 

 

_____________________________________________

 

TRUNG ĐỘI 342

 * Lê hoàng Anh, Dương đức Lôc, Lê Hiệp, Bảo tiến Lộc, Nguyễn công Nghiệp, LÊ đ́nh Hà, LÊ văn Trị.

 

* Huỳnh van Đa, Nguyễn văn Bă, Hồ văn Thanh, Tôn huỳnh Lân, Nguyễn xuân Thái, Nguyễn văn Hóa.

 

 

 * Trương Đối, Phạm khắc Tráng, Nguyễn hương Phong, Trần ngọc Viết, Nguyễn ngọc Tâm, Nguyễn thành Đức.

 

 * Tạ Chuyên, Đinh văn Hữu, Trương văn Hai, Vơ thanh Hùng, nguyễn văn Hồng, Nguyễn xuân Nghĩa.

 

        

                  

 *Trần gia Bằng, Trương Đối, Huỳnh trọng Đức, Trương nguyen Việt, Phạm Tỏi, tôn Thất Lạc, cao quang Khương.

 

 *Nguyễn thanh Minh, Nguyễn ngọc Ảnh, Vơ duy Chung, Phạm văn Phát.

 

 

                          

_____________________________________________

 

 * Nguyễn trọng Sơn, Nguyễn đ́nh Cường, Huỳnh văn Thiệu, Vơ văn Châu Phú, LÊ huy Trứ, Nguyễn văn Cương.

 

 * Đặng văn Cúc, Phạm b́nh Lượng, Trần đ́nh Hưng, Nguyễn....,    Vĩnh Hội.

 

 

TRUNG ĐỘI 343

 

 

*Lê Văn Hai, Trần Văn Thời, Nguyễn Huỳnh Hưng, Nguyễn Xuân Ḥa, Nguyễn Tuấn Huy, Phan Huy Măo, Vơ Văn Thương

** Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Tuấn Sơn, Nguyễn Đ́nh Huyền, Mai Hưng Long

 

 

 

*Nguyễn Văn Sét, Nguyễn Văn Hải, Trần Văn Thành, Trần Quang Truyền,, Vương Văn Trung, Nguyễn Văn Cừ, Hứa Hiền Phong, Trần Minh Tân,

**Cẩn Văn Đẩu, Thân Ngọc Côn, Lê Văn Đức, Trần Văn Phán, Trần Văn Ngân, Hoàng Văn Chi

 

 

 

*Trần Văn Nghiêm, Đỗ Nguyên Sanh, Nguyễn Văn Thi , Nguyễn Thiêm Tường,, Ngô Điểm, Nguyễn Văn Trăi, Đào Sĩ Nghị, Nguyễn Văn Lộc

** Lê Văn Diệm, Hoàng Dơ, Nguyễn Tô, Nguyễn Viết Trọng, Cao Đ́nh Chương

 

 

 

 

*Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Thân Long, Ngô Nhựt Tân, Trịnh Hoàng Sở, Trần Hữu Cang,, Lê Hữu Vinh, Trần Xuân Nhật

** Trần Văn Hiếu, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Tân, Lê Văn Tiến

 

 

 TRUNG DỘI 344

 *Nguyễn mạnh Hùng, Bùi quang Viên, Trần ngọc Năm, Lê quang Đức, Nguyễn văn Nghiệp, Dặng xuân Nghĩa, Hoàng anh Dũng,

 * Nguyễn văn Nghĩa, Lê văn Trụ, Nguyễn văn Lừng, Ngô đ́nh Hiệp, Phan công Hoán,

 

 

 * Trần hoài Lân, Nguyễn hữu Tám, Phạm huy Khánh, Lê văn Vinh, Lâm văn Lạc, ...minh Thế, Trần văn Mạnh, Nguyễn huy Phương.

 *..văn Út, Nguyễn huy Sang, Trần trung Ngôn, Pham bá Chính, Nguyễn hùng Dũng, Nguyễn... Hùng.

 

 

 

*Lê Vũ Nam, Nguyễn Quang Ḥa, Ngô Quang Trực, Trần Hoàng Tước, Nguyễn, Minh Châu, Hồ Văn Dũng, Lê Ngọc Hối, Phan Bá Chính

 **Vơ Sâm, Huỳnh Công Minh, Nguyễn Bá Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Tuyết, Trần, Văn Cường, Hoàng Văn Tĩnh

                         

 

 

*Dương Hùng, Lê Văn Nhược, Châu Văn Nhuận, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Bá Rằng, Tạ Văn Khánh, Nguyễn Kim Long.

 

** Mă Há, Trần Bửu Long, Trương Văn Bá, Lâm Hữu Chánh, Đỗ Hoàng Chung

Home  | Đại đội 31 | Đại đội 32 | Đại đội 33 | Đại đội 34 | Đại đội 35 | Đại đội 36 | Đại đội 37

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323