11/14/12

Tr.Đ 331

Trần Thanh Vân, Vơ Văn Phát, Lê Quang Trung, Trần Văn Tươi, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Giỏi , Trần Đ́nhThành, Lê Viết Thanh, Nguyễn Xuân Trường, Hà Đức Yến, Nguyễn Thành Thơ, Lê Thanh Long, Nguyễn Phú Châu

Lư Thượng Huấn, Lưu Văn Ngọc, Lê Văn Hải, Vơ Hồng Mỹ, Ngô Phát Thanh, Đào Bá Kế, Hồ Ngọc Cầm, Vũ Văn Tuyển, Trương Hùng Phong

 

 

_______________________________________

_____________________________________________

___________________________________________

 

 

  

 Giới Thiệu Đại Đội 33

Với một khuôn viên xinh- xắn, với một hàng Trúc nên thơ
Đại đội 33 với 219 SVSQ đă được hướng dẫn bởi những Sĩ Quan trẻ tuổi, nhiệt thành và đầy hăng say.Thật đẹp mắt, gọn gàng, Đại-Đội 33 đả được nhà trường đặc lưu tâm về bộ môn thao diễn nghi lễ.
Chương tŕnh xây dựng đơn vị đă được khuyến khích và áp dụng triệt để, tạo không khí thoải mái trong đại đội sau những giờ
học tập mệt nhọc, tiếng reo hát vui tươi, những tờ Bích-báo đầy
ư nghĩa, đầy mầu sắc đă diểm tô cho tính đồng đội 33 thêm đậm đà.

 

* Nguyễn Văn Cúc, Kiều Tân Dân, Trần Bá Hiền, Trần Hữu Mỹ, Đặng Ngọc Ẩn, Vũ Duy Nam,

**Hồ Văn Lân, Cao Văn Ngọc, Trần Ngọc Chiến, Cao Duy Đức

 

 

 

 

 

 

*Nguyễn Văn Phước, Vơ Minh Đường, Nguyễn Xuân Ngà, Nguyễn Văn Học, Lương Văn Châu,

**Trần Ngọc Tráng, Dương Quế Tài, Mạc Minh Anh, Nguyễn Kiếm Khoa, Mai Xuân Cương

 

 

 

_______________________________________________

Tr.Đ.332

 

* Phan Thanh Xuyên, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Khánh, Huỳnh Công Tiết, Nguyễn Thanh, Thượng Văn Bảnh, Trần Văn Ty,.

** Nguyễn Giang, Nguyễn Huy Nhân, Bùi Thanh Liêm, Trương Ngọc Oanh, Hoàng Vĩnh Phước, Trần Văn Ria, Mang Văn Kiếm.

 

 

 

 

* Đoàn Văn Ngân, Phan Đắc Niệm, Mai Văn Quy, Trần Văn Thọ, Vũ Khắc Hùng, Trần Văn Thể, Lê Tâm Thông, Trần Đức Nở,

** Trần Văn Xuân, Nguyễn Văn Tri, Trần Văn Hồng, Lâm Minh Ngọc

 

 

 

 

* Vũ Khắc Điệp,  Nguyễn Đ́nh Bường, Lê Lanh, Nguyễn Văn Chỏi, Phạm Sô, Nguyễn Hoa,

**Nguyễn Văn Ḥa, Nguyễn Phước Anh, Lê Đ́nh Lời, Lê Đức Hào, Nguyễn Đ́nh Dỉa, Nguyễn Thanh

 

 

 

 

 

*Nguyễn Đ́nh Thu, Lê Hùng Dũng, Trần Đ́nh Lộc, Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Khà, Phạm Thiên, Hồ Cương.

**Nguyễn Hải, Châu Quốc B́nh, Nguyễn Văn Hà

 

 

 

 

Tr.Đ.333

 

* Nguyễn Hoàng Phương , Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Ngọc Lân, Trịnh Quang Thuận, Nguyễn Văn Hồi, Phan Kế Bính, Châu Văn Lực.

** Nguyễn Văn Thái, Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Cang,Lê Đăng Khoa, Lê Đức Huy, Huỳnh Văn Thạnh

 

 

 

 

 

* Tăng Gia Sinh, Bùi Thiện Phúc, Nguyễn Trí Điệu, Nguyễn Thế Hùng, Tô Văn Tốt, Lư Kim Hiên.

** Trần Sĩ Tuệ, Âu Hồng Phước, Nguyễn Tấn Hiền, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Minh Tâm.

 

 

 

 *Đỗ Văn Hồng, Dương Văn Ḥa, Lai Văn Lộc, Trương Chánh, Nguyễn Trung Liêm

**Nguyễn Thanh Nhựt, Đào Kim Ngọc, Nguyễn Hữu Lực, Lê Hồng Bảo, Trương Phát Đạt, Lương Văn Hảo

 

 

 

 

*Lê Đ́nh Phương, Hồ Văn Lư, Phó Ḥa Phèn, Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Nhật Quang, Lương Mậu Cường, Nguyễn Hậu, Lê Văn Tràng

**Huỳnh Văn A, Đặng Kim Hóa, Vơ Văn Lương , Nguyễn Cao Lảnh, Đào Minh Thanh, Nguyễn Thanh Long

 

 

_______________________________________________

Tr.Đ.334

 

* Phan Duy Hưng, Lê Văn Lư,Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thu, Phan Thái Bưu, Huỳnh, Thanh Sơn,

** Lê Huy Xiểm, Hồ Thế Mỹ, Huỳnh Văn Trang, Huỳnh Hắc Hổ, Phan Văn Hùng

 

 

 

 

 

*Nguyễn Thạch Quan, Đoàn Hồng Thượng, Nguyễn Đức Nguyên, Bùi Văn Tần

Nguyễn Ngọc Kỳ, Huỳnh Văn Chính, Trần Đ́nh Tống

** Nguyễn Chương, Nguyễn Đường, Ngô Văn Mít, Lê Văn Quang, Lê Minh Huy.

 

 

 

 

* Trương Quang Phong, Lê Thu, Huỳnh Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Hà, Trần Ngọc Hải, Hà Văn Hùng, Đổ Thiện Nghệ.

**  Nguyễn Thanh Liêm, Huỳnh Lộc, Lưu Thanh Phụng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Lâng

 

 

 

 

* Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Hữu Hệ, Lưu Phụng Lai, Hà Văn Hùng , Vũ Xuân Thành, Lê Minh Hạnh, Lê Minh Châu, Nguyễn Sơn Hải.

** Vũ Văn Lư, Phạm Văn Lập, Nguyễn Binh, Phạm Hữu Danh, Phạm Khắc Tưởng

 

Home  | Đại đội 31 | Đại đội 32 | Đại đội 33 | Đại đội 34 | Đại đội 35 | Đại đội 36 | Đại đội 37

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323

 

This site was last updated 01/07/10