Võ Mồm & Võ Bút

Lê Huy Trứ
March 21st 2013    "Một người cầm bút, một tấc lưỡi của Tô Tần có thể khuynh nhân thành, chuyễn nguy thành an. Nhiều người cầm bút, nhiều kẻ đánh võ mồm và võ viết (tự do ngôn luận) chắc chắn sẽ khuynh đảo bất cứ một chính phủ nào mà cai trị dân với chính sách độc tài, tham nhũng, vô luân lý, vô đạo đức, vô văn hóa, vô giáo dục, và tệ hại hơn nữa là hèn với giặc, ác với dân - Tội phản quốc, tội khi sư diệt tổ, tội bán nước cầu vinh, tội cố tình làm tổn thương Quốc khí, và tội cố ý hủy hoại dân khí này sẻ bị trời tru, và đất diệt - Lưới trời lồng lộng. Thiên bất dung gian. Lời nguyền (curse) của CSVN, "Sinh Bắc, Tử Nam" luôn luôn linh ứng." (Lê H. Trứ)

   Ngay cả "Võ mồm & Võ viết" Vẹm cũng muốn độc tôn xử dụng một chiều, VC dùng cái “độc tài ngôn luận” để độc quyền tuyên truyền xảo trá, nhồi sọ tiểu xảo với những chiêu bài hoa mỹ nhưng rỗng toét. Chúng nó là đỉnh cao của không trí tuệ với những “thù hận vẽ vời, chỉ đạo tồi tệ,” cùng một mục đích duy nhất là phục vụ cho quyền lợi và an ninh của đãng CSVN. Chúng đã, và đang dùng đi dùng lại cái thủ đoạn hạ lưu xa xưa đó nhưng lại luôn luôn đạt được hiệu quã khả quan. Tại sao? Tãn Đà viết, "bởi vì thằng dân ngu quá lợn đễ thằng ngu làm quan ngồi trên đầu lên cổ của mình". Bản chất, và điễn hình của VC là dối trá, mị dân, tuyên truyền, nhồi sọ, đàn áp và khủng bố. Dân còn sợ, còn hèn thì chúng nó còn cầm quyền. Chúng nó bất kể đến phương tiện, miễn là đạt được cứu cánh để thỏa mãn cái lòng tham lam vô đáy, cái bản năng dã man, và cái tàn bạo cố hữu của chúng nó mà thôi. Sau khi tạo được đối tượng thù hận cho dân hy sinh và tranh đấu, chúng nó mới có cơ hội để vẽ lên những hứa hẹn bịp bợm của một ngày mai tươi đẹp trong thiên đường XHCN, noi theo "tư tưỡng ma quỷ," chôm chĩa từ Cộng Sản Quốc Tế của Hồ Chí Minh, và dưới sự lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ” của Đãng CSVN. Chúng bắt buộc toàn dân phải hy sinh, áp lực chửi hùa, văn nô (võ miệng tập thể & võ viết chỉ đạo), ngậm máu phun người, và sau cùng là ném đá dấu tay là sở trường của VC.

    Còn đối tượng để thù hận, còn kẻ thù tưởng tượng để bịp bợp và hù dọa thì dân chúng sẽ không còn rảnh rổi để dùng kính chiếu yêu soi thấy được kẻ thù đích thật của dân tộc – CSVN tay sai cho Trung Cộng. Với kỹ thuật internet ngày nay, chúng nó khó mà mị được dân vì khó mà kiểm soát, bưng bít, và tuyên truyền như thời cả nước bị kiểm soát khắt khe ở trong "bức màn sắt" của Cộng Sản. Sau khi chúng nó cưỡng chiếm miền Nam, dân miền Bắc đã tự mở mắt ra để biết mình và con em của mình đã bị lừa, họ đã bị CSVN lợi dụng, phải hy sinh xương máu của gia đình mình để "giải phóng" một miền Nam VN có nhiều tự do, văn hóa, đạo đức, liêm sĩ, và thịnh vượng hơn hẳn miền Bắc CS - vừa nghèo, vừa đói, lại thêm ngu dốt, và lại phải sống hèn nhát, và luôn luôn sợ hải dưới sự kềm kẹp, khũng bố của CSVN độc tài đãng trị.

    Trong giai đoạn ngắn của lịch sử, Việt Cộng tạm thời là "bên thắng trận" nhưng dài lâu, miền Nam sẽ là mồ chôn của tụi "Việt gian - hèn với Tàu Cộng, ác với dân." "Kẻ thua cuộc" sẽ là CSVN và cái đãng cướp bàn tay máu (Red Mafia, bọn tư bản đỏ.)

   Miền Nam ViệtNam (VNCH) như là một Thúy Kiều bất đắc dĩ, chỉ bán thân chuộc cha chứ không bao giờ bán linh hồn mình cho Tú Bà, Mã Dám Sinh hay bất cứ một ngoại nhân nào - Tuy phải ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

    Kẻ thắng cuộc sẽ là toàn dân ViệtNam. Những người con thảo của nòi giống tiên rồng. Những công dân còn biết thỗn thức cho tiền đồ của tỗ quốc, luôn cùng nhau vui buồn khóc hận cho những nhục vinh, cùng thăng trầm của quốc gia và dân tộc. Những ông bà, cha mẹ, tuổi trẽ ... còn quan tâm đến tương lai và dân khí của con, em, và cháu mình. Những người vẫn còn lòng tin, còn tinh thần trách nhiệm, danh dự, và nghĩa khí - trung, liêm, hiếu, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín - nhất tâm quyết chí cùng với con cháu mình bảo trì truyền thống văn hóa, luân lý, và đạo đức của tỗ tiên - "giấy rách phải giữ lấy lề."

   Tóm lại, "Cái nhà là nhà của ta. Ông cố ông cha làm ra. Cháu con phải gìn giữ lấy. Trăm năm vẫn nước non nhà." (Tãn Đà)

      Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi.....


 

______________________________________________________________________________________________

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323