Nước Cờ Bí!

(Lê H. Trứ)

   VC chỉ sửa sai khi bị chống đối và lột mặt nạ, càng sửa lại càng sai. Nhưng chúng nó không cho đó là sai. Những chính sách chúng nó đề ra được đãng và nhà nước nghiên cứu rất kỹ càng trước khi được thi hành. Cái tụi cuồng tín, ngu xuẫn ở dưới thị hành rất triệt để. Những cái đầu óc của đảng CS và bộ chính trị của nó rất là cao siêu chứ không ngu xuẫn như mình tưỡng. Dĩ nhiên cái "đĩnh cao trí tuệ" này cao siêu cho quyền lợi mafia của chúng nó chứ không phải vì Quốc-gia dân-tộc.

    Những chính sách nghe rất lý tưởng êm tai hấp dẫn như:

     Lưu Bị cầu hôn Giang Tã cũng vì chưa ỗn định được Kinh Châu nên phải hòa hoãn với Đông Ngô. Lưu Bị biết mình có thể phải ở rễ (bị làm con tin, giam lõng) cả năm ở Đông Ngô, nên giao hết quyền bính cho Khỗng Minh. Khỗng Minh lo lắng, “Chúa công đi không biết bao lâu mới về. Hạ thần cung cúc tận tụy nhưng có một nỗi lo trong tâm cang là Quan Vũ và Trương Dực Đức tính tình nóng nãy nông cạn không hiễu thế chính trị cầu hôn Giang Tã, thiếu kiên nhẫn có thễ nghi ngờ lòng trungcủa thần.”

   Lưu Bị trã lời ngay, “Hai em ta nếu Quân

  "cải cách ruộng đất ở Bắc, cũng như học tập cãi tạo, đi kinh tế mới, đỗi tiền"...sau ngày "giãi phóng cưỡng chiếm" VNCH là những điều chúng nó cố ý chứ không phải vô tình lầm lỗi. Ngay cả tự kiêu tự đại không thèm bang giao với Mỹ trong thời Carter, làm đất nước thụt lùi cả chục năm...Nếu phãi sữa sai và làm lại từ đầu chúng nó sẽ cũng làm như vậy nhưng tinh vi hơn nữa đễ bão vệ cái quyền lợi của chúng nó. Nếu làm ngược lại những điều chúng đã và đang làm thì chỉ trong vòng 5 năm sau khi chiếm miền Nam, chế độ CSVN này sẽ bị lật đỗ hoặc từ đỏ thành hồng rồi xanh chứ không tồn tại đến bây giờ. Đối với chúng ta, VC càng sửa càng sai. Đối với VC đãng và nhà nước luôn sáng suốt không bao giờ sai, mà chỉ cải thiện. Có sai đâu mà phãi sửa?

   Tại sao VC cấm dân biễu tình ũng hô chính phũ chống Tàu chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của ta? Có là cái trò "gậy ông đập lưng ông" nỗi lên cướp chính quyền mà chúng nó đả từng xúi dục dân ngu trên thế giới. Chúng nó rất lo sợ cái hợp quần tạọ nên khí thế sức mạnh mà chúng nó sẽ không kiễm soát nỗi như Arab Spring . Không có một chính phũ đương thời trên thếgiới này khi đã nắm được quyền tuyệt đối trị dân mà lại tình nguyện trã lại phần nào quyền tự do cho dân một cách dễ dàng. Người dân phải tranh đấu cho quyện lợi tối thiễu của chính mình -Freedom is not free.

Luận kim rồi, bây giờ bàn cỗ:

   Lưu Bị chiếm được Tây Thục tất cả nhờ tài Khỗng Minh, cùng sự phò tá của tướng sĩ. Trên phương diện chính trị, Lưu Bị được giang sơn Tây Thục và dân quân ũng hộ vì ông ta được lòng dân quân - Nhân hòa, thương dân và được lòng dân. Lưu Bị cũng là một đại gian hùng như Tào Tháo nhưng làm ngược với những gì Tào Tháo làm - Tháo đại gian hùng thì mình cung kiêm nhân ái. Lúc Lưu Biễu muốn dâng Kinh Châu cho Lưu Bị. Bị từ chối, chỉ muốn đem quân vào giúp chứkhông có ý dòm ngó Kinh Châu như lời đồn - Phòng hỗ Tháo phía trước, rướt sói Bị cữa sau. Bàng Thống và tướng sĩ muốn ép Lưu Bị lấy Kinh Châu, vì người ta tình nguyện dâng cho chứ mình có cướp đâu.

   Trong lúc Bàng Thống và chúa tôi say sưa đối ấm. Lưu Bị lúc say tâm sự, ta thật sự chán ghét chính ta. Cứ phải đóng cái vai nhân nghĩa suốt đời, cái cơ hội trước mắt đó - Kinh Châu là cứ địa quan trọng là bàn đạp đễ lấy Tây Thục. Vậy mà ta trong lòng thì thèm muốn khôn cùng, ngoài mặt thì làm bộ nhân nghĩa hão. Người ta dâng thành dân đất cho mình lại không nhận vì sợ mang tiếng tiếm đoạt, không danh chánh ngôn thuận với đời. Lúc này là dịp tốt đễ dễ dàng chiếm lấy, không mất một mũi tên, không đỗ một giọt máu của quân sĩ. Vậy mà ta lại cứ dùng dằng vì cái mặt nạ nhân nghĩa e rằng sẽ mất thời cơ.

    Kinh Châu là hiễm địa cho địch, là lợi điễm của quân ta. Đó là nơi ngã ba của Thục, Ngụy, Ngô, dân giàu đất rộng có thễ dùng làm cứ địa xuất phát tiến thủ, quan trọng hơn nữa là nơi đồn binh mãi mã, vận lương tiện lợi, lại là nơi quê nhà của đa số tướng sĩ. Ai cũng biết đất Kinh Châu là cứ địa sinh tữ. Tướng sĩ một lòng mong trông chủ mới. Mong được khuôn phò chân Chúa, đễ cho họ bõ công phò tá. Ta không quyết đoán được như Tào Tháo luôn luôn chiếm được thiên thời. Vì vậy bây giờ không có được một tất đất dung thân như Đông Ngô (Địa lợi) làm tướng sĩ theo ta khỗ công nhọc sức...

   Sau này bình được Tây Thục, nước Thục xưa có chúa họ Lưu nhân từ nhưng nhu nhược, nếu Lưu Bị không đánh lấy thì Ngụy cũng sẽ lấy mất. Dân Thục phải chọn giữa Lưu Bị nhân đức hơn là Tào Tháo gian hùng vì vậy mà dân quân Tây Thục và tướng tài đầu hàng Lưu Bị. Quân Lưu Bị có chính nghĩa, sau khi vào Thục, là kẽ chiến thắng nhờ được lòng dân Thục, Khỗng Minh thão ra luật lệ rất là nhẹ nhàng cho dân Thục trình lên Lựu Bị. Lưu Bị, "Dân Thục mất nước vì Chúa cũ nhu  nhược, pháp luật lõng lẽo, thưởng phạt không nghiêm.

  Bây giờ nếu luật pháp ta không nghiêm minh, cứng rắn thì sớm muộn chúng ta sẽ không trị nổi họ." Khỗng Minh sau khi lui ra liếc mắt trộm nhìn chúa mình, bây giờ Khỗng Minh thấy được Lưu Bị thật sự là chân chúa, một đấng Minh Quân biết trị Quốc, Bình thiên hạ, chứ không khi nào cũng dựa vào tài quân sư của mình.

 

 

Sư dùng được thì dùng không thì trừ đi, ta sẽ thão ra một mật chiếu cho quân sư, lịnh cho Triệu Tữ Long bắt họ giết đi nếu họ làm càng hõng đi đại sự.”

   Thật đúng như Khỗng Minh tiên liệu Quan và Trương chờ hơn cả năm mà Lưu Bị đắm mê tữu sắc chưa chịu về, tưỡng Khỗng Minh nhị tâm, không có lòng đón Chúa. Khi thấy Khỗng Minh điều động quân của Hoàng Trung và Ngụy Diên vào thay thế quân mình. Quan và Trương không biết đó là kế làm lạc hướng thám tữ Đông Ngô, cùng lúc đó Khỗng Minh bí mật sữa soạn chiến thuyền lệnh cho Triệu Tữ Long quá giang rước Chúa Công của mình về. Hai tướng, Quan Công và Trương Phi đem quân vào thành, rồi lên trướng vô lễ, hạch tội Khỗng Minh. Khỗng Minh than với Mã Thốc, “Đối phó với cái phường vũ phu, thô lỗ này thiệt là tức chết được.”

   Lấy được Tây Thục nhưng Khỗng Minh sẽ không bao giờ trã lại Kinh Châu cho Đông Ngô như đả hứa, Vì Kinh Châu là yết hầu của Tây Thục. Mất Kinh Chầu, quân Lưu Bị và tướng sĩ hết đường về quê quán. Kinh Châu là hậu phương, lương thão của quân Thục Hán. Kinh Châu cũng là nơi Thục lấy Ngô sau khi thôn tính Ngụy.

  (Chuyện này không có trong Tam Quốc Chí nhưng mà trong Tân Tam Quốc Chí. Tự nó đã là hư cấu thì muốn sửa sao cũng đuợc miễn là có lý và độc gỉa chấp nhận là được. Chỉ viết theo trí nhớ chứ không trích nguyên văn. Le Huy Trứ)

 

 

Lời Bàn:

Cái luật pháp của Lưu Bị áp đặt lên dân Tây Thục tuy nghiêm minh hơn nhưng không dã man, tàn nhẫn như VC đặt trên đầu trên cỗ dân chúng VNCH. Nghiêm Minh, và Công Chính khác với Tàn Bạo và Khắc Nghiệt. Luật pháp đặt ra cho cả nước chứ không thể đặt ra để khủng bố, và trừng phạt kẽ thua trận. Họ là những kẽ thừa hành và gia đình vợ con họ không có tội gì để phải bị trừng phạt, kỳ thị, hất hũi, đọađày...

   1. VC đã lộ ra bộ mặt xâm lăng thay vì “giãi phóng miền Nam .”

  2. Nước ta sau đời Vua Quang Trung đến nay, khốn khỗ, vô phúc vì không có được những người lãnh đạo giõi – vì dân vì nước với tầm nhìn cả chiến thuật lẫn chiến lược, mà toàn là phường ngu đần lỗ mãng.

  3. Dân dù thương chế độ cũ vì được tư do hơn, nhưng họ chĩ sợ kẽ mạnh.

Mao Trạch Đông nói đúng - quyền lực từ nòng súng. “Power came from the barrel of gunpowder.” Mao.

  4. Địa lợi của ta đã mất sau khi Hoàng Sa và Trường Sa bị Tàu chiếm. VC bán Aỉ Nam Quan, dâng nhiều phần đất cho Tàu không thèm thông báo cho dân chúng. Nguy hơn nữa là cho Tàu khai thác "bô-xít" ở miền Trung làm tổn thương nơi địa linh của đất nước - Hoành Sơn nhất đáy, vạn đại "Tàu sẽ" chung thân ở đó. Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm đã thấy rõ "Hoành Sơn Nhất đáy" là cái thế dung thân lâu dài, và sinh tồn của đất nước.     VNCH không giữ nỗi miền Trung kéo theo sự sụp đỗ nhanh chóng của toàn miền Nam , 1975. Trong tài liệu quân sữ của Tây và Mỹ đã từng ghi chú - miền Trung, Ba Mê Thuột và Pleiku là yết hầu của miền Nam ViệtNam. Chúa Nguyễn mở mang bờ cõi nước ta tới mũi Cà Mâu cũng vì chiếm được Hoành Sơn làm căn bản Nam tiến. Tây Sơn phát đế vương đánh Nam dẹp Bắc, chớp mắt đánh tan quân xâm lăng Mãn Thanh cũng vì nắm được miền Trung làm nơi cứ địa. Gia Long dời đô về Huế và nhà Nguyễn truyền được 13 đời vua hơn 150 năm cũng vì vấn đề Long Mạch miền Trung mà ra.

 5. Nhà nước VC không có được Nhân hòa (lòng dân), trong nước thì dân kinh ghét chính quyền công an trị, ngoài thì không có đồng minh, trừ Trung Cộng.

  6. Thiên thời thì hình như nó ở nơi phương Bắc. Trừ khi Mỹ, Nga và Pháp giúp nhưng dân ta phải hy sinh.

   Vì nước nghèo yếu, lãnh đạo “sâu dân mọt nước, giá áo túi cơm.” Dân lại quá hèn dưới chế độ ngu dân của VC, nghi kỵ lẫn nhau, luân lý suy đồi, và thiếu đoàn kết nên không bão vệ nỗi đất nước. Khám phá ra các mỏ dầu và tài nguyên ở Hoàng Sa và Trường Sa họa nhiều hơn phước, “It’s your fault that you have a jade in your pocket.” Chinese’s proverb.

    Chế độ CS VN không thể sửa sai được, nhưng phải thay thế. Đó là chữa lửa gần trước, lo nước lụt ở xa sau.

Lê Huy Trứ

 

Tìm lại đàn...|

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323