Danh Tướng

 Lê Huy Trứ  (March 10, 2013)

 

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.” Văn Thiên Tường

“The soldiers never die, they just fade away.” General  Douglas MacArthur

Trung Tướng Ngô Quang Trưỡng (Tư Lệnh Quân Đoàn I, QLVNCH) đả suýt tự sát bằng súng khi được lệnh rút quân và sau khi quân đoàn I của ông bị rối loạn và tan rã một cách mau chóng và qúa đau lòng.  Dù là danh tướng cũng đành bó tay cũng như trong trường hợp của những đại thần quân, tướng chết theo thành; chiến sĩ chết vì non sông, dân chết vì nước - Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú và những anh hùng vị quốc vong thân khác của miền Nam (VNCH) và QLVNCH.

 

Kiếp sống lưu vong của Tướng Trưỡng là kiếp “Oan này biết tỏ cùng ai.  Hận này mang xuống tuyền đài chưa tan.”  Sống mà cắn răng trong đau khỗ thầm lặng còn hơn là chết cho rãnh một niềm riêng!  Nhưng dù sao đi nữa lịch sử rất là công minh, sự thật và lẻ phải bao giờ cũng là chính nghĩa và chân lý.

 

Tro của Trung Tướng Ngô Quang Trưỡng đã được vợ con âm thầm rải trên đèo Hãi Vân (ĐàNẵng-Huế), trong một buổi lễ nhỏ, không kèn không trống, trầm lặng nhưng trang nghiêm của gia đình.  Tướng quân đã tự toại, anh linh của thần quân đã bay theo sương gió, trở về với hồn thiên sông núi, đoàn tụ cùng các oan hồn của dân chúng, và các chiến hữu (quân, cán, chính) đã vị quốc vong thân để bảo vệ quê hương và đồng bào (VNCH.)  Phu Nhân của Tướng Trưỡng cùng các con được người tài xế trung kiên năm xưa đưa lên giữa đĩnh đèo và định chỗ; nơi mà ông muốn cùng nằm chung với các chiến hữu thuộc cấp của mình; nơi mà ngài - hồn bay theo gió, màn trời chiếu đất, tiêu diêu tự tại, và vãn lai siêu thoát.

 

Nào những kẻ bài binh bố trận,

Đem mình vào cướp ấn Nguyên-Nhung.

Gió mưa thét giọng đùng đùng,

Phơi thân trăm họ, nên công một người.

Khi thất thế, cung rơi tên lạc,

Bãi sa trường, thịt nát máu rơi.

Bơ vơ góc biển, chân trời,

Tấm thân mảnh lá biết vùi vào đâu?

Trời thăm thẳm mưa dầu, gió thét,

Khí âm vân mù mịt trước sau.

Trăm năm xương trắng dãi dầu,

Còn đâu kế tự, còn đâu chưng-thường?

 

(ViệtNam Văn Học Sữ Trích Yếu, Họa Nhiên Nhiêm Toản, Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh, Nguyễn Du, trang 98.)

 

      Người viết bài này đã được hân hạnh tiếp Tướng Trưỡng tại tư gia của mình  trong cuộc tiếp tân hội ngộ với các chiến hữu và đồng minh trong dịp Đề Đốc Trần Văn Chơn vừa được qua Mỹ diện HO với sự hiện diện của Ông Bà Trần Thiện Khiêm, Tướng Huỳnh Văn Cao, Đô Đốc Elmo Zumwalt (đã từng là cố vấn quân sự cho Tướng Chơn, Tư Lệnh Hãi Quân, QLVNCH. Zumwalt sau này là Đô Đốc (4 sao) tư lệnh hãi quân Hoa Kỳ và là cha đẻ của US Navy Modernization,) cùng các chiến hữu lục quân và hãi quân của QLVNCH như Đại Tá Hãi Quân Lê Bá Thông, Trung Tá Hãi Quân Nguyễn Như Vỹ, Ông Hoàng (truyền hình CBS)…  Khi tâm sự cùng với các niên trưỡng, và huynh trưỡng cao niên, họ hỏi Tướng Trưỡng, “Xin phép Trung Tướng cho biết là anh em mình bây giờ phải nên làm như thế nào?”  Ông rất khiêm nhường, nhã nhặn và lịch sự cố hữu; sau khi đắn đo một giây, “Tôi không muốn nói thêm nữa, vì nói ra chỉ làm cho anh em thêm khỗ.” (nguyên lời!)

 

   Sau nhiều năm, người viết không muốn phỗ biến những chi tiết trên vì buổi tiếp tân lúc đó chỉ có mục đích riêng tư, thân mật trong gia đình không ngờ có nhiều quan khách khác không mời mà đến – cái tình nghĩa huynh đệ chi binh này chỉ có cảm chứ không thể giải thích được.  Khi Ông Hoàng CBS, “Cháu vào đây chụp chung với các VIP.  Đây là những bức hình lịch sữ.”  Đã không muốn chụp hình mà luôn luôn bị chụp.  Tuy nhiên tất cả là lịch sử cho nên người viết tự nghỉ, mình có nhiệm vụ viết ra để vinh danh những anh hùng vị quốc, và vì dân.

 

   Nước ViệtNam ta đang ở trong vận nước ngã nghiên.  Tuy nhân tài hiếm muộn như lá mùa Thu, nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có.  Bậc phi thường như là thần long, “kiến thủ bất kiến vĩ.”

 

Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc

Nợ tang bồng vay trả, trả vay

Chí làm trai nam bắc đông tây,

Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh

Đã chắc rằng ai nhục ai vinh

Mấy kẻ biết anh hùng thời vị ngộ

Cũng có lúc mây tuôn sóng vỗ,

Quyết ra tay buồm lái trận cuồng phong

Chí những toan xẻ núi lấp sông

Làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ

Đường mây rộng thênh thênh cử bộ,

Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo,

Thảnh thơi thơ túi rượu bầu

         (Bài Hát Nói, “Chí Nam Nhi,” Nguyễn Công Trứ )

 

 

Trung Tướng Ngô Quang Trưỡng, Tư Lệng QĐ I, QLVNCH

 

http://www.generalhieu.com/truong-schw.jpg

   Thiếu Tướng Ngô Quang Trưỡng và Trung Tá H. Norman Schwarzkopf,

Cố Vấn Trưỡng cho SĐND, QLVNCH

 

 

File:Elmo R. Zumwalt.jpg

Đô Đốc Elmo Zumwalt, 

http://farm8.staticflickr.com/7023/6758747067_3fa58ce09d_z.jpg

   Đề đốc Trần Văn Chơn tư lệnh Hải Quân và Trung Tướng Trần Văn Minh Phó Tư Lệnh Không Quân (QLVNCH) - 1967

 

      Thống Tướng (5 sao) Eisenhower (Tỗng Thống 34th của Hiệp Chũng Quốc Hoa Kỳ) chưa bao giờ đánh một trận nào, chưa từng bắn một phát súng, cho đến khi ông ta lên đến đại tuớng (4 sao.)  Suốt cuộc đời binh nghiệp của ông chỉ đi học hết khóa này đến khóa khác về lãnh đạo chỉ huy, hành chánh, chiến lược, và chiến thuật…Trận đánh đầu tiên và cũng là trận đánh cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp của ông là trận thế chiến thứ II với chức vụ Tỗng Tư Lệnh Tối Cao của Đồng Minh và với nhiệm vụ giải phóng Âu Châu, đả bại Đức Quốc Xã.  Ông được Tỗng Thống Mỹ gắn 5 sao để tiện việc chỉ huy các lực lượng Mỹ và đồng minh, “xếp” của một danh tướng người Anh, một tướng “dày công hãn mã,” vinh thăng từ cấp úy cho tới cấp tướng đa số là “đặc cách mặt trận” – Danh Tướng Montgomery.

File:Bundesarchiv Bild 183-14059-0018, Berlin, Oberbefehlshaber der vier Verbündeten.jpg

(Berlin, Oberbefehlshaber der vier Verbündeten, Abgebildete Personen: Lattre de Tassigny, Jean de: General, Oberbefehlshaber Landstreitkräfte Westeuropa, Frankreich, Montgomery, Bernard Law Viscount: Feldmarschall, stellvertretender NATO-Oberbefehlshaber, Großbritannien, Shukow, Georgi K.: Marschall, Verteidigungsminister, Sowjetunion,  Eisenhower, Dwight D.: 1890-1969; General, 34. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, USA.)

 

    Cùng chung trường hợp với Tướng Eisenhower, Thống Tướng George C. Marshall (Chief of Staff of the Army, Secretary of State, and the third Secretary of Defense của Hoa Kỳ.  Nỗi tiếng với kế hoạch Marshall [Marshall’s Policy/Plan]).  Trong Thế Chiến Thứ Nhất, ông đã tình nguyện ra làm một tiễu đoàn trưỡng của một đơn vị bộ binh tác chiến nhưng không được chấp thuận vì quân đội Mỹ không muốn mất một tài nguyên hiếm có của quốc gia và hơn nữa thêm một tay súng (rifleman) cũng không ích lợi bằng xữ dụng bộ óc nhân tài đúng vào khả năng của họ.  Thế rồi ông cứ bị “học tập, cải tạo dài dài.”  Lúc ông làm dưới quyền của Tướng Douglas MacArthur (Bộ Trưỡng Lục Quân Hoa Kỳ), một danh tướng dày công hãn mã, lên lon toàn là đặc cách mặt trận như Tướng Montgomery của Anh.  Marshall bị Mac Arthur xem thường.  MacArhtur nghỉ rằng, cái ông tướng văn phòng này chỉ lên lon sau bàn giấy (armchair warrior,) chưa từng chỉ huy một đơn vị nhỏ, không anh dũng và kinh nghiệm chiến trận như mình.  Có thể đó là lý do mà MacArthur “đì” Marshall mệt nghĩ.  Chỉ có Tỗng Thống Franklin Delano Roosevelt thấy và biết được khả năng hiếm có của Marshall, “Vua biết khiễn tướng, tướng biết khiễn quân.”  Tỗng Thống Roosevelt đã gắn cho Marshall từ một sao lên thẳng 4 sao (từ chuẫn tướng lên thẳng đại tướng thật thụ, không phải qua thiếu tướng rồi trung tướng,) làm “xếp” trực tiếp của MacArthur.  Hoa Kỳ biết đào tạo, huấn luyện, bảo vệ và xử dụng tài nguyên quốc gia đến mức đĩnh cao của sáng tạo và sãn xuất.  Nước Mỹ “tri kỷ, tri bỉ” và luôn luôn có kế hoạch xử dụng chuyên viên thích hợp với khả năng hữu hiệu nhất của mỗi cá nhân.  Vì vậy nước Mỹ bao giờ cũng - nhân tài như lá xanh trên rừng không đếm xuể, mà anh hùng hào kiệt thì trùng trùng điệp điệp, thời nào cũng không thiếu.  Đám tre rừng chưa già, mà ngàn măng đả mọc lên hàng hà sa số, nhiều như nấm trong rừng!

 

    Tài của Thống Tướng (5 Sao) Douglas MacArthur chỉ làm được tướng giỏi chứ không có khả năng chính trị để làm vua.  Vì biết mình cho nên MacArthur không ra tranh cữ Tổng Thống Mỹ sau khi bị Tổng Thống Truman đuỗi vì lý do chính trị.  MacArthur muốn vượt sông Áp Lục, truy đuổi và tấn công thẳng vào lãnh thổ của Trung Cộng trong chiến tranh Triều Tiên, và nếu cần thì dùng luôn cả bom nguyên tử.  MacArthur là một sứ quân (Shoogun) tài ba của Nhật.  Ông là người ngoại quốc đầu tiên và duy nhứt trên lịch sử thế giới được một nước bị trị “khẫu phục, tâm phục” - Nước Nhật kiêu hùng, dân Nhật thông minh và anh dũng, uy vũ bất năng khuất, đã chính thức tôn sùng Sir Douglas MacArthur là một trong những nhà lãnh đạo anh minh của Nhật.  Ông chính là tác gỉa của Hiến Pháp Nhật và là cha đẻ của tự do dân chủ của xứ Phù Tang sau khi Nhật đầu hàng vô điều kiện.  MacArthur được tôn sùng ngang hàng với Shoogun Tokugawa, Minh Trị Thiên Hoàng, …đó là những lãnh tụ tài ba, và tiên kiến của con cháu Thái Dương Thần Nữ.  Những vĩ nhân này đã đưa nước Nhật lên hàng cường quốc, giàu mạnh, tự do, độc lập, và ấm no.  Quốc khí và dân khí của Nhật luôn luôn được cả thế giới chiêm ngưỡng và kính phục.

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz53UN-MiC6BdUImhZLLiYE0vAC0FFgc2Om_SdBG71CwfgO66FJA      http://www.history.navy.mil/photos/images/h62000/h62439.jpg

 

http://www.generalhieu.com/banner.jpg

Tribute to a Brilliant Commander

   The Ia Drang Valley campaign was a landmark for me, because it introduced me to the most brilliant tactical commander I'd ever known.

    Colonel Ngo Quang Truong was General Dong's chief of staff. He did not look like my idea of a military genius: only five feet seven, in his midforties, very skinny, with hunched shoulders and a head that seemed too big for his body. His face was pinched and intense, not at all handsome, and there was always a cigarette hanging from his lips. Yet he was revered by his officers and troops-and feared by those North Vietnamese commanders who knew of his ability. Any time a particularly tricky combat operation came up, Dong put him in command.

   The airborne was alerted to prevent the North Vietnamese regiments defeated in the Ia Drang Valley from escaping back into Cambodia. I was half asleep in my room at the Manor BOQ after a big meal of curried chicken and beer when the call came to get out to the airport. Truong had assembled an unusually large task force of some two thousand troops to go to the Ia Drang the following morning, and had chosen me as his advisor.

   We flew in transports to the red clay strip at Duc Co, my old stomping ground, then by chopper south to the river valley. From the minute we stepped off our helicopters we were involved in skirmishes and firefights. The valley was about twelve miles wide at the point where the Ia Drang flowed westward into Cambodia-and somewhere in those miles of dense jungle the main body of the enemy was on the move. We had landed to the north, and Truong ordered the battalions to cross the Ia Drang and take up positions along the Chu Prong Mountains, which formed a series of steep ridges to the south. It was fascinating to watch him operate. As we marched, he would stop to study the map, and every once in a while he'd indicate a position on the map and say, "I want you to fire artillery here." I was skeptical at first, but called in the barrages; when we reached the areas we found bodies. Simply by visualizing the terrain and drawing on his experience fighting the enemy for fifteen years, Truong showed an uncanny ability to predict what they were going to do.

   When we set up our command post that night, he opened his map, lit a cigarette, and outlined his battle plan. The strip of jungle between our position on the ridges and the river, he explained, made a natural corridor-the route the NVA would most likely take. He said, "At dawn we will send out one battalion and put it here, on our left, as a blocking force between the ridge and the river. Around eight o'clock tomorrow morning they will make a big enemy contact. Then I will send another battalion here, to our right. They will make contact at about eleven o'clock. I want you to have your artillery ready to fire into this area in front of us," he said, "and then we will attack with our third and fourth battalions down toward the river. The enemy will then be trapped with the river to his back."

   I'd never heard anything like this at West Point. I was thinking, "What's all this about eight o'clock and eleven o'clock? How can he schedule a battle that way?" But I also recognized the outline of his plan: Truong had reinvented the tactics Hannibal had used in 217 B.C. when he enveloped and annihilated the Roman legions on the banks of Lake Trasimene.

   But, Truong added, we had a problem: the Vietnamese airborne had been called into this campaign because of high-level concern that American forces in pursuit of the enemy might otherwise venture too close to the Cambodian border. He said, "On your map, the Cambodian border is located here, ten kilometers east of where it appears on mine. In order to execute my plan, we must use my map rather than yours, because otherwise we cannot go around deeply enough to set up our first blocking force. So, Thieu ta Schwarzkopf"-thieu ta (pronounced "tia-tah") is Vietnamese for "major"-"what do you advise?"

    The prospect of letting an enemy escape into a sanctuary until he was strong enough to attack again galled me as much as it would any soldier. Some of these fellows were the same ones I'd run into four months earlier at Duc Co; I didn't want to fight them again four months from now. So why should I assume that my map was more accurate than Truong's?

"I advise that we use the boundary on your map."

   Long after he'd issued his attack orders, Truong sat smoking his cigarettes and studying the map. We went over the plan again and again late into the night, visualizing every step of the battle. At dawn we sent out the 3rd Battalion. They got into position and, sure enough, at eight o'clock they called and reported heavy contact. Truong sent the 5th Battalion to the right. At eleven o'clock they reported heavy contact. As Truong had predicted, in the jungle below us the enemy had run into the 3rd Battalion at the border and decided, "We can't get out that way. We'll double back." That decision violated a basic principle of escape and evasion, which is to take the worst possible route in order to minimize the risk of encountering a waiting enemy. Had they climbed out of the valley up the Chu Pong Mountains, they might have gotten away. Instead they followed the low ground, as Truong had anticipated, and now we'd boxed them in. He looked at me and said, "Fire your artillery." We shelled the area below us for a half hour. Then he ordered his two remaining battalions to attack down the hill; there was a hell of a lot of shooting as we followed them in.

    Around one o'clock, Truong announce, "Okay. We'll stop." He picked a lovely little clearing, and we sat down with his staff and had lunch! Halfway through the meal, he put down his rice bowl and issued some commands on the radio. "What are you doing?" I asked. He'd ordered his men to search the battlefield for weapons: "We killed many enemy, and the ones we didn't kill threw down their weapons and ran away."

    Now, he hadn't seen a damn thing! All the action had been hidden by jungle. But we stayed in that clearing for the remainder of the day, and his troops brought in armful after armful of weapons and piled them in front of us. I was excited-we'd scored a decisive victory! But Truong just sat, smoking his cigarettes.

General H. Norman Schwarzkopf
It Doesn't Take A Hero (1992)

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323