Họp Mặt Tân Niên Xuân Giáp Ngọ

| ĐỒI GIÓ | HAWAI | TQLC | SEATTLE | TEXAS  | ĐÔNG BẮC |BĂC CALI | NAM CALI || GEORGIA| FLORIDA | NEWYORK | BOSTON |

| LỄ ĐỘC LẬP | OKLAHOMA |

QUÊ-HƯƠNG 1 | QUÊ-HƯƠNG 2 | QUÊ-HƯƠNG 3| CÂY MÙA XUÂN TPB| QUÊ-HƯƠNG 5 | TẤT NIÊN 2012

| S.H.QUÊ-HƯƠNG 1 | S.H.QUÊ-HƯƠNG 2 | S.H.QUÊ-HƯƠNG 3 | S.H.QUÊ HƯƠNG 4 | TÂN-NIÊN NHÂM-TH̀N

 | S.H.QUÊ-HƯƠNG 8 | S.H.QUÊ HƯƠNG 9 | S.H.QUÊ HƯƠNG 10 | CÂY MÙA XUÂN ẤT MÙI | TÂN NIÊN BÍNH THÂN

 TÂN NIÊN GIÁP NGỌ | TẤT NIÊN BÍNH THÂN | TÂN NIÊN MẬU TUẤT | TẤT NIÊN CANH TƯ

HÔN LỄ GĐ TR HỮU MỸ | HÔN LỄ GĐ TR LONG YÊN | HÖN LỄ GĐ NG PHÚC NGUYÊN |

HÔN LỄ GĐ HOÀNG XUÂN TIẾN | HÔN LỄ HT HUỲNH TẤN LỘC | HÔN LỄ GĐ VƠ HỮU H̉A

|HÔN LỄ GĐ LÊ MẠNH HÙNG

 |  41 NĂM AN-LỘC | CAFÉ BỜ KÈ

 

 

Họp Mặt Tân Niên Xuân Giáp Ngọ

(ngày 23 tháng 2 năm 2014)

T́nh An Lộc

Ngàn năm mây trắng vẫn c̣n bay
Thế cuộc xoay vần tay trắng tay
Chúng ta giữ được t́nh An-Lộc
Hay!
 
Bao thăng trầm, bao nhiêu đắng cay
Chín tháng cùng nhau có t́nh này
Sau, trước, chúng ta chỉ có một.
May!
 
Nước chảy xuống, nước chảy đi biền biệt
Núi đứng cao, núi sừng sững đợi chờ
Thói thường xa mặt cách ḷng
Nước đă ra đi đừng trông mong
Sẽ trở lại nơi nguồn cội.
Vậy thời...
Con tạo xoay vần, con cá Hồi ra biển
Nước là mây, nước thành mưa
Cá Hồi ngược ḍng sông xưa
Nước mưa rơi xuống...
 
Người xưa nói:
"Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy
Thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi".
Chúng ta là cá Hồi
Là mưa đưa nước về nguồn cội.
 
Hôm nay Tết! Ừa, ngày Tết!
Giáp Ngọ ngựa đă quay về
Bờ tre xưa, con đường đất
Những bạn nay đă già, có bạn đường trần đă đi hết
Nói chi đây, hăy siết chặt đôi bàn tay
Đứng vào gần bên nhau, hăy sát vào nhau
T́m chút hương xưa An-Lộc
Và, chúng ta c̣n gặp mặt.
Tạ ơn đất trời!
Tạ ơn tiên tổ!
Tay trong tay
Hôm nay ta họp mặt.


Bánggiùi
Chúc Mừng Tân Niên Hội Ngộ 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG CHÍNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc 341