Họp Mặt Tn Nin Xun Gip Ngọ

| ĐỒI GI | HAWAI | TQLC | SEATTLE | TEXAS  | ĐNG BẮC |BĂC CALI | NAM CALI || GEORGIA| FLORIDA | NEWYORK | BOSTON |

| LỄ ĐỘC LẬP | OKLAHOMA |

QU-HƯƠNG 1 | QU-HƯƠNG 2 | QU-HƯƠNG 3| CY MA XUN TPB| QU-HƯƠNG 5 | TẤT NIN 2012

| S.H.QU-HƯƠNG 1 | S.H.QU-HƯƠNG 2 | S.H.QU-HƯƠNG 3 | S.H.QU HƯƠNG 4 | TN-NIN NHM-THN

 | S.H.QU-HƯƠNG 8 | S.H.QU HƯƠNG 9 | S.H.QU HƯƠNG 10 | CY MA XUN ẤT MI | TN NIN BNH THN

HN LỄ GĐ TR HỮU MỸ | HN LỄ GĐ TR LONG YN | HN LỄ GĐ NG PHC NGUYN |

HN LỄ GĐ HONG XUN TIẾN | HN LỄ HT HUỲNH TẤN LỘC | HN LỄ GĐ V HỮU HA

|HN LỄ GĐ L MẠNH HNG

 |  41 NĂM AN-LỘC | CAF BỜ K

 

 

Họp Mặt Tn Nin Xun Gip Ngọ

(ngy 23 thng 2 năm 2014)

Tnh An Lộc

Ngn năm my trắng vẫn cn bay
Thế cuộc xoay vần tay trắng tay
Chng ta giữ được tnh An-Lộc
Hay!
 
Bao thăng trầm, bao nhiu đắng cay
Chn thng cng nhau c tnh ny
Sau, trước, chng ta chỉ c một.
May!
 
Nước chảy xuống, nước chảy đi biền biệt
Ni đứng cao, ni sừng sững đợi chờ
Thi thường xa mặt cch lng
Nước đ ra đi đừng trng mong
Sẽ trở lại nơi nguồn cội.
Vậy thời...
Con tạo xoay vần, con c Hồi ra biển
Nước l my, nước thnh mưa
C Hồi ngược dng sng xưa
Nước mưa rơi xuống...
 
Người xưa ni:
"Qun bất kiến Hong H chi thủy
Thin thượng lai bn lưu đo hải bất phục hồi".
Chng ta l c Hồi
L mưa đưa nước về nguồn cội.
 
Hm nay Tết! Ừa, ngy Tết!
Gip Ngọ ngựa đ quay về
Bờ tre xưa, con đường đất
Những bạn nay đ gi, c bạn đường trần đ đi hết
Ni chi đy, hy siết chặt đi bn tay
Đứng vo gần bn nhau, hy st vo nhau
Tm cht hương xưa An-Lộc
V, chng ta cn gặp mặt.
Tạ ơn đất trời!
Tạ ơn tin tổ!
Tay trong tay
Hm nay ta họp mặt.


Bnggii
Chc Mừng Tn Nin Hội Ngộ 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc 341