Sinh-Hoạt AnLộc 471 Qu-Hương 10

  ĐỒI GI| HAWAI | TQLC |SEATTLE |TEXAS  | ĐNG BẮC  | BĂC CALI. | NAM CALI.| GEORGIA | FLORIDA | QU HƯƠNG| NEW YORK

| BOSTON | LỄ ĐỘC LẬP | OKLAHOMA

QU-HƯƠNG 1 | QU-HƯƠNG 2 | QU-HƯƠNG 3 |CY MA XUN TPB | QU-HƯƠNG 5 | TẤT NIN 2012

| S.H.QU-HƯƠNG 1 | S.H.QU-HƯƠNG 2 | S.H.QU-HƯƠNG 3 | S.H.QU HƯƠNG 4 | TN-NIN NHM-THN|

S.H.QU-HƯƠNG 8 | S.H.QU HƯƠNG 9 | S.H.QU HƯƠNG 10 | TN NIN GIP NGỌ | TN NIN BNH THN

 HN LỄ GĐ TR HỮU MỸ | HN LỄ GĐ TR LONG YN | HN LỄ GĐ NG PHC NGUYN|

HN LỄ HT HUỲNH TẤN LỘC

| |  41 NĂM AN-LỘC | CAF BỜ K

 

 

 

 

 

-oOo-

Tư Gia Ng V Thiện Ha ngy 11-2-2014

 

 

 

 

-oOo-

Đm Giỗ GĐ Huỳnh Văn Chnh ngy 15-2-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

-oOo-

Họp Mặt ngy 8-3-2014 thm HT Dũng v Thước

 

 

 

 

-oOo-

Cc HT Chnh, Thước thăm đồng mn tại Quy Nhơn ngy 14-3-2014

L Anh, Trần Khoa Nam 353, Nguyễn Đnh Thu 332, Chnh, L Tử Lục 354. Thước (ngồi)

 

 

L Tử Lục, H Tốt B, TPB Phan Hữu Tm, Nguyễn Đnh Thu

 

Thước v TPB Phan Hữu Tm

Ging Sinh 2013

 

Nguyễn Văn Phải 352 thăm Qu Hương 11-12-2013

 

 

 

 

Ti Hồi Tương Tiến Tửu

Phải Tạo Can Tng Hiệp
Bốn mươi năm trước gặp nhau
Cuộc bể du trải di 40 năm

Nay gặp lại cng nhau hội tụ
Thế sự thăng trầm vn vũ
Hy hữu lại c ngờ đu
Chảy cng ging mu mu mũ đỏ
Ti hồi khng cần by tỏ
Thế gian đu phải sự thường
Bạn c ngm cu Tương Tiến Tửu?
"H chẳng thấy trn trời sa xuống,
Nước Hong H cuồn cuộn tung xui.
Một đi đi mi ra khơi,
C bao giờ lại phản hồi nữa đu.
Lại chẳng thấy trn lầu gương tỏ,
Mi tc cng soi r mầu sương.
Sng như tơ chửa nhuộm vng,
Chiều đ như tuyết nghĩ thương thn gi.
Cho nn gặp lc ta đắc ,
Phải chơi cho phỉ ch con người.
Chn vng chớ để cho vơi,
Đy khng nhn bng trăng soi bẽ bng."
Hy nng chung ln cho phỉ ch bnh sinh
Ti hồi chỉ một
Đừng nghĩ xa, chớ lo gần
Phước bất trng lai
"tng hiệp phải tạo can" ghi dấu
Để mất kh cn đu
Ti Hồi Tương Tiến Tửu.


Bngii
Mừng cuộc trng phng c một
Ma Tạ Ơn 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Thanh Bnh thăm Qu Hương đang thực hiện

 

 

Trở về Trang Chnh

 

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc 341